Uitnodiging extra ledenvergadering op maandag 29 november 19:30,

Dit is op de club zelf buiten bij het theorie lokaal ivm de corona regels.

Dus kleed je warm aan en neem een paraplu mee mocht dit nodig zijn.

De reden voor deze speciale ledenvergadering is dat de 3 huidige bestuursleden, in de AVL van 15 november j.l., hebben aangegeven na dit

seizoen hun functie neer te leggen.

Eventueel geïnteresseerden kunnen zich tot maandag 29 november een uur voor aanvang melden bij het bestuur.

Voor informatie over de bestuurstaken kan er, via de mail, contact worden opgenomen met het huidige bestuur. Mailadres: ledenadministratie@hdvdetrouweviervoeter.nl

Agenda

– Opening

– Voorstellen nieuw bestuur, als er niemand is dan gaan we over op de volgende punten.

– Voorstellen en overleg beëindiging vereniging

– Voorstellen aanpak en opslag materialen

– Voorstel financieel naar verhuurder

– Voorstellen financieel naar leden

– Rondvraag

Met vriendelijke groet,

Bestuur hondenvereniging De Trouwe Viervoeter

Onze

TRAININGEN