Aanhef
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
IBAN (bank)rekeningnummer
Ten name van
Tel vast
Tel mobiel
Emailadres (verplicht)
Roepnaam hond
Geslacht
Geboortedatum
Ras

Stamboomnaam
Behaalde diploma's

Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,50
Pup + jonge hond + EG € 75,00
Alleen lidmaatschap/donateur € 17,50
Agility € 75,00
Gehoorzame Hond + boekje € 89,00
Wenst deel te nemen aan de cursus(sen):
Puppy
Zat 10.15 uurWo 19.00 uur
Agility
Di 19.00 uur
.
Gehoorzame Hond
Zat 08.30 uur
Obedience 1
Wo 20.30 uur
.
EG
Zat 09.00 uurWo 20.30 uur
Obedience 2
Wo 20.30 uur
.
Jonge Hond
Zat 10.00 uurWo 20.30 uur
Obedience B
Wo 19.00 uur
.
V.E.G
Wo 20.30 uurZat 10.15 uur
Agility A
Zat 11.30 uurDo 19.00 uur
.
.
Agility B
Di 19.00 uurZat 10.00 uur
Agility C
Di 20.30 uurZat 08.15 uur
(**) Kosten voor het landelijke examen zullen separaat worden belast
U
en verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging (**), machtiging aan H.D.V. “De Trouwe Viervoeter”, de jaarlijkse contributie van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening af te schrijven.
Opm.: Inschrijving voor een cursus houdt in dat u automatisch lid wordt, of al bent, van onze vereniging en verplicht u tot betaling. U bent verplicht om een W.A. verzekering te hebben, voor zowel u als uw hond.
Minimumleeftijd 16 jaar.
(**) – opzegging van het lidmaatschap, dient schriftelijk en alleen bij de ledenadministratie te worden gedaan, voor 20 december van het lopende kalenderjaar.
U verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en door ondertekening van het inschrijfformulier, hiermee akkoord te gaan.
Datum