Aanhef
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
IBAN (bank)rekeningnummer
Ten name van
Tel vast
Tel mobiel
Emailadres (verplicht)
Roepnaam hond
Geslacht
Geboortedatum
Ras

Stamboomnaam
Behaalde diploma's

Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,50
Pup + jonge hond + EG € 80,00
Gehoorzame Hond + boekje € 94,00
Lidmaatschap/donateur €17.50
Agility € 80,00
Obedience met targetschijf € 85,00
VEG met targetschijf €85,00
Wenst deel te nemen aan de cursus(sen):
Puppy
Zat 10.15 uurWo 19.00 uurDo 19.00 uur
Obedience B
Do 19.00 uur
Obedience 1
Do 20.30 uur
Obedience 2
Do 20.30 uur
Agility A (onder voorbehoud
Zat 11.30 uurDi 20.30 uur
Agility B
Di 19.00 uurZat 10.00 uur
Agility C (onder voorbehoud
Di 20.30 uurZat 08.30 uur
Agility recreanten >5p
Zat 10.00 uur
Gehoorzame Hond (GH)
Zat 08.30 uur
Jonge hond (EG)
Wo 19.00 uur
EG
Do 20.30 uur
VEG
Wo 20.30 uur
(**) Kosten voor het landelijke examen zullen separaat worden belast
U
en verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging (**), machtiging aan H.D.V. “De Trouwe Viervoeter”, de jaarlijkse contributie van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening af te schrijven.
Opm.: Inschrijving voor een cursus houdt in dat u automatisch lid wordt, of al bent, van onze vereniging en verplicht u tot betaling. U bent verplicht om een W.A. verzekering te hebben, voor zowel u als uw hond.
Minimumleeftijd 16 jaar.
(**) – opzegging van het lidmaatschap, dient schriftelijk en alleen bij de ledenadministratie te worden gedaan, voor 20 december van het lopende kalenderjaar.
U verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en door ondertekening van het inschrijfformulier, hiermee akkoord te gaan.
Datum